အမိအဘတို႕ကုိ ေကာင္းစြာ လုပ္ေကၽြးျခင္း

အမိအဖတို႔ကို ေကာင္းစြာလုပ္ေကၽြးျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္-ႀကီးပြားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္သည္။

လြန္ေလျပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၌ လုလင္ပ်ိဳတေယာက္ ရွိသည္။ သူသည္ အမိအဖတို႔ကို လြန္စြာခ်စ္ ျမတ္ႏိုး၏။ နတ္သိၾကားကဲ့သို႔ အမွတ္ျပဳ၍ ရိုေသစြာလုပ္ေကၽြး၏။ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလုလင္သည္ မာတုေပါသက ပိတုေပါသက-ဟူ၍အမည္တြင္ေလသည္။

တေန႔ေသာအခါ ထိုလုလင္သည္ အမိအဖတို႔ကို ခ်မ္းသာစြာထားႏိုင္ရန္ အခေၾကးေငြရလို၍ သေဘၤာျဖင့္စြန္႔စားလိုက္ပါေလသည္။ ထိုသေဘၤာသည္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)သို႔ ဆိုက္ကပ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာသီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ သဲမိုးတို႔ အဆက္မျပတ္ရြာကာ လူအမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္။လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးၾကသည္။

သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ) မင္းလည္း သဲမိုးရြာေသာကပ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ မည္သို႔ျပဳရမည္ကို သမားျဖဴ၊ သမားညိဳတို႔ကိုေခၚ၍ ေမးျမန္းသည္။ သမားျဖဴ သမားညိဳတို႔က -အရွင္မင္းႀကီးဤသဲမိုးရြာေသာကပ္သည္ အလြန္ထူးျခားေသာ သစၥာကို ျပဳလွ်င္ေပ်ာက္ပါလိမ့္မည္-ဟူ၍ ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။

အဘယ္သစၥာကို အဘယ္သူအား ျပဳေစရမည္နည္း-ဟူ၍ မင္းက ေမးျမန္း၏။အရွင္မင္းႀကီး၊ အမိအဖတို႔ကို နတ္သိၾကားကဲ့သို႔ ယူမွတ္၍ လုပ္ေကၽြးေသာသူကို သစၥာျပဳေစရပါမည္-ဟူ၍ သမားျဖဴ၊ သမားညိဳတို႔ကို ေလွ်ာက္၏။

မင္းကလည္း-အမိအဖတို႔ကို နတ္သိၾကားကဲ့သို႔ ယူမွတ္၍ ရိုေသစြာ လုပ္ေကၽြးသူကို မ်ားစြာဆုလာဘ္ေပးမည္။ ေမာင္းခတ္၍ ရွာေလ-ဟူ၍ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။မွဴးမတ္တို႔လည္း ေမာင္းေၾကးနင္းခတ္၍ ရွာၾကသည္။ တျပည္လံုးတြင္ တေယာက္မွ် မရွိ။ အခက္ေတြ႔ေနၾကသည္။

ထိုအခါ မာတုေပါသက ပိတုေပါသက လုလင္သည္ သေဘၤာထက္ကေန၍ အို-အခ်င္းတို႔၊ ငါသည္ အမိအဖတို႔ကို နတ္သိၾကားကဲ့သို႔ ယူမွတ္၍ ရိုေသစြာ လုပ္ေကၽြးသူတည္း-ဟုလွမ္းေအာ္ေျပာသည္။မွဴးမတ္တို႔လည္း မင္းႀကီးအား ထိုအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားသည္။ ထိုအခါ မင္းႀကီးက-ထိုသူကိုေခၚ၍သစၥာဆိုေစေလာ့-ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္သည္။

မွဴးမတ္တို႔သည္ လုလင္ထံသြား၍ သူတို႔၏ဒုကၡကို ေျပာျပၾကသည္။ ထိုဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္သစၥာဆိုပါရန္လည္း ပန္ၾကားၾကသည္။ထိုအခါ မာတုေပါသက ပိတုေပါသက လုလင္လည္း သေဘၤာဦးသို႔တက္ျပီးလွ်င္ -ငါသည္လူလားေျမာက္ကာ သိျမင္လိမၼာသည္မွစ၍ အမိအဖႏွစ္ပါးတို႔၏ ေက်းဇူးကိုေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ခဲ့သည္။ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးမဆံုး ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အမိအဖႏွစ္ပါးတို႔ကို မငတ္မမြတ္၊ မႏြမ္းနယ္ေစရန္ အိမ္ဦးနတ္ကဲ့သို႔၄င္း၊သိၾကားမင္း၊ ျဗဟၼာမင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ အမွတ္ထား၍ ရိုေသစြာ လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴသူမွန္ပါသည္။ ဤသစၥာအတိုင္း မွန္ပါက ဤသဲမိုးသည္ ခ်က္ခ်င္းရပ္ပါေစသတည္း။ဤသဲမိုး ရပ္သျဖင့္ ျပည္သူျပည္သား၊ မင္း၊ မွဴးမတ္၊ ပုဏၰား၊ သူေဌး၊ သူၾကြယ္၊
ကုန္သည္၊ လယ္လုပ္မွစ၍ သတၱ၀ါအားလံုး ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း-ဟူ၍ သစၥာျပဳသည္။

ထိုသို႔ သစၥာျပဳေသာ ခဏမွာပင္ သဲမိုးသည္ ရပ္ေလ၏။ အားလံုး ခ်မ္းသာရာ ရၾကေလသည္။ထိုအခါ မင္းႏွင့္တကြ မွဴးမတ္၊ ပုဏၰား၊ သူေဌး၊ သူၾကြယ္၊ ကုန္သည္၊ လယ္လုပ္မွစ၍ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ လုလင္အား မ်ားျပားလွစြာေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ျဖင့္ပူေဇာ္ၾကသည္။ လုလင္သည္ ထိုပစၥည္းတို႔ကို သေဘၤာငါးစင္းျဖင့္တင္၍အိမ္သို႔ျပန္ခဲ့သည္။ ေရာက္ေသာ္ အမိအဖတို႔အား အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပကာ
ရရွိေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ေလသည္။ သူတို႔ ၃-ဦးသည္ ဒါနေကာင္းမႈစသည္မ်ားကို ျပဳ၍ ခ်မ္းေျမ႔စြာ ေနထိုင္သြားၾကသည္။ စုေတေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔လားၾကေလသတည္း။
အကိုး။ ။ မဂၤလာသာရ ဒီပနီက်မ္းမူေဟာင္း (၁၉၂၀-ျပည့္ႏွစ္)

( မင္းယုေ၀)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ဇြန္လ)

http://forverfriends.ning.com/profiles/blogs/2863689:BlogPost:511607
ေယာကၡမၾကီး၏ (၅၇) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕အတြက္

No comments: