ေတာင္းျခင္းသည္ မုန္းျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသလား....

“ကိုေလး”
“ေျပာေလညီမေလး၊ဘာေမးစရာရွိလို႔လဲ”
“ျမတ္စြာဘုရားကေတာင္း တာကို မႏွစ္သက္ဘူးဆို”
“ဘာလဲညီမေလးကကိုေလးကိုေတာင္းစရာရွိေနၿပီး ထင္တယ္”
“ဟာ....မဟုတ္ပါဘူးကိုေလးရ၊အဲဒီေတာင္းတာကိုမႏွစ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းသိခ်င္လို႔”
“ေၾသာ္”
“ေျပာျပပါဦးကိုေလးရ”
“ဒါဆိုလည္းေျပာျပရတာေပါ့၊ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ေတာင္းျခင္းကိုမႏွစ္သက္ဘူး၊ ဒီအေၾကာင္း စတာ ကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တပည့္ရဟန္းအခိ်ဳ႕ေၾကာင့္ပဲ၊ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တပည့္ရဟန္းအခ်ဳိဟာဒကာ၊ဒကာမ ေတြဆီကမဆင္မျခင္တအားေတာင္းၾကတယ္၊ ေတာင္းပါမ်ား လာေတာ့ဒကာ၊ ဒကာမေတြမွာ အခက္အခဲေတြျဖစ္လာတာေပါ့ ၊ဒါကိုျမတ္စြာ ဘုရားကသိေတာ့ ဒကာဒကာမေတြဆီက မေတာင္းရဘူး ဆိုၿပီးသိကၡာပုဒ္တစ္ခု ပညတ္ေတာ္မူတယ္၊ၿပီးေတာ့ အတိတ္၀တၳဳေတြ ျပန္ေဟာၿပီး ေတာင္းျခင္းရဲ႕အက်ဳိးအျပစ္ကိုမိန္႔ေတာ္မူတယ္”
“အဲဒီအတိတ္၀တၳဳေတြ ေျပာျပပါဦး”
“တစ္ခါကရေသ့ညီေနာင္ႏွစ္ပါးဟာဂဂၤါျမစ္ကိုအမွီျပဳၿပီးေနၾကတယ္၊အဲဒီအခ်ိန္မွာမဏီက႑ မည္တဲ့နဂါး တစ္ေကာင္ဟာဂဂၤါျမစ္ကို ကူးၿပီး ညီငယ္ရေသ့ဆီကိုလာ တယ္၊ ၿပီးေတာ့ညီငယ္ရေသ့ကို အေခြနဲ႔ခုနစ္ပတ္ရစ္ပတ္ၿပီး ဦးေခါင္းေပၚမွာပါးပ်ဥ္းကို မိုးထားတယ္”
“ဟင္....ေၾကာက္စရာႀကီးေနာ္”
“ေၾကာက္စရာႀကီးေပါ့၊ ညီငယ္ရေသ့က ေၾကာက္လြန္းလို႔တစ္ေန႔တျခားပိန္လာတယ္၊အေသြးအသား ေတြေခါင္းပါးၿပီးရုပ္အဆင္းအဂၤါေတြပ်က္လာတယ္၊ တစ္ေန႔မွာပိန္ခ်ဳံးေနတဲ့ ညီငယ္ကိုၾကည့္ၿပီး
ေနာင္ေတာ္ရေသ့က ေမးတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔ ပိန္ေနရတာလဲ ေပါ့၊ဒီအခါမွာညီငယ္ရေသ့က ေနာင္ေတာ္ ရေသ့ကို အေၾကာင္းစံုေျပာျပတယ္။
ဒီေတာ့ေနာင္ေတာ္ရေသ့က“ညီငယ္နဂါးမလာျခင္းကိုအလိုရွိသလား”လို႔ေမးတယ္၊ညီငယ္ရေသ့ကလည္းအားရ၀မ္းသာ နဲ႔အလိုရွိတယ္ေပါ့ေလ၊ ဒါနဲ႔နဂါးမွာပစၥည္း တစ္ခုခုပါလာတာ ကိုျမင္မိသလားလို ႔ထပ္ေမးတယ္၊ ညီငယ္ရေသ့ကလည္းနဂါးရဲ႕ လည္ပင္းမွာပတၱျမား တစ္လံုး၀တ္ဆင္ထားတာကို ေတြ႕တယ္ေပါ့ေလ၊ ဒါဆို ဒိတစ္ခါ နဂါးလာရင္ လည္ပင္းမွာ ၀တ္ထားတဲ့ ပတၱျမားကို ေတာင္းေပေတာ့ လို႔  အၾကံေပးတယ္။ ညီငယ္ရေသ့ ကလည္း ေနာင္ေတာ္ရေသ့မွာတဲ့အတိုင္း နဂါးလာ တာ ကို ျမင္တာနဲ႔ “နဂါးမင္း ပတၱျမားကိုေပးပါ” ဆိုျပီးေတာင္းေတာ့တာပဲ။
နဂါးမင္းကလည္း ငါ့ဆီကေန ရေသ့က ပတၱျမား ကို ေတာင္းေနျပီဆိုျပီးေရာက္ တဲ႔ေနရာကပဲ ျပန္သြားတယ္၊ ညီငယ္ ရေသ့က နဂါးလာတိုင္း ပတၱျမားကို ေတာင္းတယ္ ၊ေတာင္းတိုင္းလည္း နဂါးက ေရာက္ တဲ့အရပ္ကလွည့္ျပန္ေတာ့တာ ပဲ၊ဒီလိုနဲ႔သံုးၾကိမ္ေျမာက္တဲ့ အခါမွာ နဂါးမင္းက ညီငယ္ရေသ့ကိုဂါထာေတြနဲ႔ေျပာတယ္၊ကိုေလးဆိုျပမယ္။
“ဟုတ္ကဲ့ကိုေလး”
“မမႏၷပါန ၀ိပုလံဥဠာရံ၊ ဥပဇၨတီမႆ မဏိႆေဟတု၊ တံေတနဒႆမမာဂမိႆံ၊ သုသူယထာသကၡရ ေဓာတပါဏီ၊ တာေသသိ မံ ေသလမာယာစမာေနာ၊တံေတန ဒႆံ အတိယာစေကာသိ၊ နစာပိေတ အႆမမာဂမိႆံ။
ျမန္မာလိုပဲတိုက္ရိုက္ျပန္မယ္၊ အနက္ေပးမျပန္ေတာ့ဘူးေနာ္ ”
“ ဟုတ္ကဲ့ ” “
ရွင္ရေသ့ ၊ ငါ့အားျပန္႕ေျပာ မြန္ျမတ္ေသာထမင္း အေဖ်ာ္သည္ဤပတၱျမား၏အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ၏၊ထိုပတၱျမားကိုသင့္အားေပးလိမ့္မည္မဟုတ္၊သင္သည္မသိဆိုးေကာင္းအလြန္ေတာင္း၏၊သင္၏ေက်ာင္းသခၤမ္းသို႔လည္းလာေတာ့မည္ မဟုတ္။ေက်ာက္၌ ေသြးအပ္ေသာ သန္လ်က္လက္၌ ရွိေသာ ေယာက်္ားပ်ဳိသည္ ငါ့ကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနဘိသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ပတၱျမားကိုေတာင္း၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေလၿပီ၊ ထို ပတၱျမား ကိုသင့္အားေပးလိမ့္မည္မဟုတ္၊ သင္သည္ မသိဆိုးေကာင္းအလြန္ ေတာင္း၏၊
သင္၏ ေက်ာင္း သခၤမ္း သို႔လည္းလာေတာ့မည္မဟုတ္” နဂါမင္းကအဲဒီလိုေျပာၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ မလာ ေတာ့ ဘူး၊ဒါေပမယ့္ ညီငယ္ရေသ့က ျမင္ေနက်နဂါးကိုမျမင္ရေတာ့ပိုၿပီးပိန္ခ်ဳံလာတယ္၊ပိုၿပီး အေသြးအသားေတြ ေခါင္းပါးလာၿပီးရုပ္အဆင္း အဂၤါေတြပ်က္ လာတယ္၊ဒီေတာ့ေနာင္ေတာ္ရေသ့ ကေမးတယ္၊“ဘာျဖစ္လို႔ ပိုၿပီးပိန္လာရတာလဲေပါ့၊အဲဒီေတာ့ ညီငယ္ ရေသ့ကျမင္ေနက် နဂါးကို မျမင္ရလို႔ ” လို႔ျပန္ေျဖတယ္၊ ဒါကိုၾကည့္ၿပီး ေနာင္ေတာ္ရေသ့ကညီငယ္ရေသ့ကို ဂါထာနဲ႔ ေျပာတယ္၊မွတ္သား စရာသိပ္ေကာင္းတဲ့ဂါထာပဲ”
“ရြတ္ျပပါဦးကိုေလး၊အဲဒီဂါထာကို”
“န တံ ယာေစ ယႆ ပိယံဇိဂီေသ၊ ၀ိေဒေႆ ေဟာတိ အတိယာစနာယ ၊ နာေဂါ မဏိ ံယာစိေတာ ျဗာဟၼေဏန၊ အဒႆေနေည၀ တဒဇဂမာ။
ျမန္မာျပန္က....အၾကင္သူအားခ်စ္ အပ္ေသာအၾကင္၀တၳဳသည္ ရွိ၏၊ထိုသူ၏၀တၳဳကိုမိမိသည္ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးေသာ္လည္း မေတာင္း ရာ၊အလြန္ေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ မုန္းျခင္းသည္ျဖစ္၏၊ သူျမတ္သည္ နဂါးအားပတၱျမားကို ေတာင္း၏၊ ထိုနဂါးကို မျမင္ရျခင္းသို႕သာလွ်င္ေရာက္ေစ၏ တဲ့ ”
“ဒါဆိုတစ္ဖက္သားႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုး ထားတဲ့ ပစၥည္း၀တၳဳကိုမေတာင္းရဘူးေပါ့ ေနာ္ကိုေလး”
“ ဟုတ္တယ္ ညီမေလး မေတာင္းရဘူး ၊ ေတာင္းရင္မုန္းတတ္တယ္တဲ့ ”
“လူမႈဆက္ဆံေရးအတြက္ မွတ္သားစရာပဲေနာ္ ”
“ဟုတ္တယ္ ညီမေလး ဒီေနရာမွာျမတ္စြာဘုရား ကေကာက္ခ်က္ခ်ျပထားေသးတယ္ ”
“ ဘယ္လိုေကာက္ခ်က္ခ်ထားလဲ ကိုေလး ”တိရစၦာန္ျဖစ္တဲ့သတၱ၀ါေတာင္ ေတာင္းျခင္းကို မႏွစ္သက္ဘူးတဲ့ ၊လူဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာေတာင္ မလိုဘူးတဲ့”
“ဟုတ္တာေပါ့ ကိုေလးရ ”
“ ေနာက္တစ္ပုဒ္ျမတ္စြာဘုရားေဟာျပ ထားတာရွိေသးတယ္ ”
“ေျပာပါဦး ကိုေလး ”
ရဟန္တစ္ပါးဟာ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္နံပါးရဲ႕ ၊ ေတာအုပ္ တစ္ခုမွာေနတယ္ ၊အဲဒီေတာအုပ္ရဲ႕ အနီးမွာလဲ ညြန္အိုင္ရွိတယ္ ၊ အဲဒီညြန္အိုင္ကို ဌက္အုပ္တစ္အုပ္ ကတစ္ေန႕ပတ္လံုး လာၿပီးက်က္စားတယ္ ၊ ညေရာက္မွျပန္တယ္ ၊ ၿပီးေတာ့ဆူညံေနတယ္ေပါ့ ။ ဒီလိုဆူညံမႈဟာ ေတာအုပ္မွာေနတဲ့ ရဟန္းအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ရဟန္းကမိမိခံစား ေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကို ျမတ္စြာဘုရားအားသြားၿပီးေလွ်ာက္တယ္ ၊ ျမတ္စြာဘုရားက“ ရဟန္း သင္ဟာဌက္အုပ္ရဲ႕မလာျခင္းကိုအလို ရွိသလား ” လို႕ေမးတယ္ ၊ ရဟန္းကလည္းအလိုရွိပါ တယ္ေပါ့ေလ ၊ ဒီေတာ့ျမတ္စြာဘုရားက ဘာအႀကံေပး သလဲဆိုေတာ့ ”-----
“ ေျပာပါဦးျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ကို ”
“ဌက္အုပ္ေနတဲ့ေတာအုပ္ကိုသြားၿပီးဌက္အေပါင္းတို႔ငါဟာသင္တို႔ရဲ႕ ဌက္ေတာင္ကိုအလိုရွိတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ငါ့အား တစ္ေတာင္ ဆီေပးၾကကုန္ေလာလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ ခိုင္းတယ္ ၊ ရဟန္းကလည္း ျမတ္စြာဘုရား ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း ေၾကြးေၾကာ္တယ္ ၊ ဒီေတာ့ဌက္ေတြက “ ငါတို႔ကိုေတာ့ရဟန္းက အေတာင္ ေတြ ေတာင္းေနၿပီဆိုၿပီး ေတာအုပ္ကေနထြက္သြားတယ္ ၊ေနာက္ေတာအုပ္ကို ျပန္မလာေတာ့ဘူးတဲ့ ”
“ဒါဆိုကိုယ့္အိမ္မၾကာမၾကာလာေန တဲ့ဧည့္သည္ကိုမလာေစခ်င္ရင္ သူတန္ဖိုးထားတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ေတာင္းလိုက္ရင္ ေနာက္လာေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးေနာ္ ”
“ဟာညီမေလးကလဲ ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့တရားကို မေကာင္းတဲ့ေနရာမွာအသံုးခ်ရတာမဟုတ္ဘူး ၊ ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ အသံုးခ်ရတာ”
“အလကားေျပာတာပါ ကိုေလးရာ၊ကိုေလးရဲ႕ ညီမပဲ ဒီလိုစိတ္မရွိပါဘူး”
“ေနာက္ျမတ္စြာဘုရားကေတာင္းျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ရ႒ပါလ နဲ႕ သူ႕ရဲ႕အေဖတို႕အျပန္အလွန္ ေျပာတဲ့စကားကို ဂါထာနဲ႕ ထပ္ေဟာျပထားေသးတယ္ ၊ကိုေလး ဂါထာေတာ့ရြတ္မျပေတာ့ဘူး ၊ ျမန္မာျပန္ ပဲရြတ္ျပမယ္ေနာ္ ”
“ ဟုတ္ကဲ့ ကိုေလး ”
“ ခ်စ္သားရ႒ပါလ ၊ စင္စစ္ထိုလူအမ်ားစုတို႕ကိုငါသည္မသိပါ ၊ ထုိလူအမ်ားစုတို႕သည္ငါ့ထံသို႕စုရံုးလာ၍ ေတာင္းၾက ကုန္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္သင္ခ်စ္သားသည္ ငါ့ဖခင္ကိုမေတာင္း သနည္း” “ဖခင္ေတာင္းေသာသူသည္ မုန္းဖြယ္ရာျဖစ္၍ ၊ ေတာင္းသူကို မေပးေသာသူသည္ လည္းမုန္းဖြယ္ရာ ပင္ျဖစ္၏၊ က်ြနုပ္အား မုန္းျခင္း မျဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ အက်ြန္ုပ္ သည္သင့္ဖခင္ကို မေတာင္းပါ ”
“ကဲညီမေလး ၊ ရ႒ပါလကိုၾကည့္ ၊ မုန္းမွာေၾကာက္လို႔ဖခင္အရင္းကိုေတာင္မေတာင္း ဘူးတဲ့ ”
“ အေတာ္မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာပဲေနာ္”
“ ဟုတ္တယ္ညီမေလး ၊ ကဲ---ကိုေလး ေျပာျပတာကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေပေတာ့ ”
“ ဟုတ္ကဲ့ကိုေလး ၊ ေက်းဇူးပဲ ”

စာေရးသူအမည္..ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ)

http://forverfriends.ning.com/profiles/blogs/2863689:BlogPost:583676

No comments: