ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (အရဟံ)

1.ကိေလသာ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.ေသာက ခပ္သိမ္း ျငိမ္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာ အမႈိက္သရုိက္တုိ႔ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.ကိေလသာ(၁၀)ပါးကုိ အထုံ၀ါသနာပါ ကင္းေအာင္ ပယ္ေတာ္မူႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.ကိေလသာ(၁၀)ပါးအေနာက္အက်ဴတုိ႕ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

6.ကိေလသာ အားလုံးကုိ အေငြ႔အသက္ပါ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ပယ္ေတာ္မူႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
7.ေမာဟ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
8.အႏုသယေမာဟ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
9.ပရိယု႒ာနေမာဟ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
10.အၾကမ္းစားေမာဟ၊ အႏုစားေမာဟ တုိ႕ကုိ ကုန္စင္ေအာင္ ပယ္ေတာ္မူႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
11.အဟိရိက ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
12.အေနာတၱပၸ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
13.စိတ္ပ်႕ံလြင့္ျခင္း မရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား
14.စိတ္လြင့္ပါးျခင္း မရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား
15.လုိခ်င္မႈ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
16.တပ္မက္ျခင္း ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
17.သမုဒယ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
18.သံေယာဇဥ္ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
19.စြဲလမ္းမႈ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
20.ေလာဘ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
21.အယူမွားျခင္း မရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား
22.မာန္မာန ကင္းေ၀းေသာ ျမတ္စြာဘုရား
23.ေဒါသ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
24.စိတ္ညစ္ႏြမ္းမႈ ကင္းေ၀းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
25.စိတ္အားငယ္မႈ ကင္းေ၀းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
26.စိတ္ညစ္မႈ ကင္းေ၀းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
27.ေၾကာက္လန္႕မႈ ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
28.အျမဲတမ္း စိတ္ေအးခ်မ္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
29.သတၱ၀ါတုိ႕၏ အက်ဳိးကုိ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပဳက်င့္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
30.၀ိစိကိစၦာ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
31.စိတ္ေတာ္သန္႕ရွင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
32.အေႏွာင္အဖြဲ႕ အားလုံးမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
33.ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ပင္ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
34.လ်ဴဒါန္းပူေဇာ္သမွ်ကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/248/

3 comments:

unknown said...

ျမတ္ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္မ်ားတင္ထားတဲ့အတြက္ က်က္သေရမဂၤလာရွိပါတယ္..

pls contact to me for while;
unknownperson.mail@gmail.com

unknown said...

့hi, ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ တို႕၏အိမ္
it is nice blog.
could you please contact to me,
just for a while:
unknownperson.mail@gmail.com

Ko Ko said...

ေျပာပါခင္ဗ်ာ၊