သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ႀကီး

သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ၊

ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက၊
ပဥၥႆတ သဟႆာနိ၊
နမာမိ သိရသာမဟံ။
အပၸကာ ဝါဠဳကာ ဂဂၤါ၊
အနႏၱာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ၊
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊
အာဒေရန နမာမဟံ။
နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊
ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ၊
အေနက အႏၱရာယာပိ၊
ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။


ဂါထာအနက္အဓိပၸာယ္


အ႒ဝီသဥၥ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက ပဥၥႆတ သဟႆာနိ-- အေ၇အတြက္ ပမာဏ ငါးသိန္း တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ( ၅၁၂၀၂၈ ) အတိုင္းအရွည္ရွိကုန္ေသာ၊ သမၺဳေဒၶ စ အဆူဆူ ပြင္႔ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔အား၊ အဟံ - ဘုရားတပည္႔ေတာ္သည္၊ သိရသာ - ဦးေခါင္းအဂၤါ ၿမတ္ရတနာၿဖင္႔၊ နမာမိ- ရိုေသၿမတ္နိုး လက္စုံမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား၊ ဂဂၤါ၊ - ဂဂၤါျမစ္ထဲ၌ ရွိကုန္ေသာ၊ ၀ါဠဳကာ - သဲပြင္႔တို႔သည္၊ အပၸကာ - နည္းေသး၏။ နိဗၺဳတာ - ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူၿပီး၍ ၿငိမ္းေအးေတာ္မူၿပီးကုန္ေသာ၊ ဇိနာ - ငါးမာန္ေအာင္ၿမင္ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္၊ အနႏၱာ - ဤ၍ ဤမွ် ဂဏန္းခ်၍ ေရတြက္ၿခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ပါေပ၊
အဟံ - ဘုရား တပည္႔ေတာ္သည္ ေတသံ - ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ ၊
ဓမၼဥၥ - ႏွုတ္ၿမြက္  ေဟာေဖာ္ တရားေတာ္ကို၎၊ သံဃဥၥ - တပည္႔သား သံဃာေတာ္ျမတ္ကို၎၊
အာဒေရန - ႐ိုေသေလးၿမတ္ေသာအားၿဖင္႔၊ နမာမိ - ရွစ္ခိုးပူေဇာ္ပါ၏ ။ နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊ - ဤသို႔ ရွစ္ခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမွာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ရေသာ ကုသိုလ္ကံ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္၊ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ၊ ဥပဒၵေဝ - ေဘးရန္ ဥပါဒ္ မွန္သမ်ွတုိ႔ကို၊ ဟိတြာ - ပယ္ျဖတ္၍၊ 
အေနက အႏၱရာယာပိ၊ - တစ္ပါးမက မ်ားစြာကုန္ေသာ အၿခားေသာ အႏၱရာယ္ အားလုံး တို႔သည္လည္း၊
အေသသေတာ - အၾကြင္းအႀကံမရွိေသာအားျဖင့္၊( အက်ိဳးမေပးနိုင္ေသာအားၿဖင္႔ )
ဝိနႆႏၱဳ - ေျပာက္ပ်က္ပါေစကုန္သတည္း။

No comments: