သရဏဂံုသံုးပါး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း
ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ ဘာသာေရးနဲ ့ပတ္သတ္တဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းေလး ကိုမွ်ေ၀ေပး လိုက္ပါတယ္ ..
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့ရဲ့ အသက္ေသြးေၾကာ၊ မူလပဓါနၿဖစ္တဲ့ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ၿခင္း အေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာ ထပ္ေလာင္း တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။ သရဏဂံုသီလကို မေတာင္း ဘဲေဆာက္တည္ လို ့ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ၾက တာလဲေတာင္းခံ ၿပီးေဆာက္တည္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ေဟာတဲ့ တရားေတာ္ေတြ ကို ႏွစ္သက္ၾကည္ညိဳတဲ့စိတ္၊ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္ညိဳေလးစားစိတ္ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါယေန ့ကစ ၿပီး တစ္သက္ပတ္လံုး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏လုိ ့ေဆာက္ တည္ လိုက္တာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

သရဏဂံုဟာ ကေလး၊သူငယ္ကအစ လူတိုင္းလူတိုင္းနဲ့သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ဘာမွမကုန္မခန္း မပင္ပန္း လွဘဲနဲ့ အက်ိဳးၾကီးလွတဲ့ သရဏဂံုတည္မွုကိုရႏိုင္တယ္။

သရဏဂံုတည္တယ္ဆိုတာဟာ ဘာလဲလို့ေမးရင္-
(၁) ဘုရား၊တရား၊သံဃာဆိုတဲ့ရတနာသံုးပါးအား သဒၶါယံုၾကည္စိတ္ၿဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အပ္ႏွင္း ၿခင္း၊
(၂) ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို မွီခိုအားထားၿခင္း၊
(၃) ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသံုးပါး၏ တပည့္အၿဖစ္ကိုခံယူၿခင္း၊
(၄) ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသံုးပါးကိုရိုေသစြာရွိခိုးၿခင္း ၊
.အဲဒီ (၄)ပါးအနက္မွ တပါးပါးကိုၿပဳလုပ္ရင္ၿပဳလုပ္တဲ့သူဟာ သရဏဂံုတည္တယ္လို မွတ္ယူရ ပါတယ္။

( ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ) စသည္ကိုသရဏဂံုသံုးပါး ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၿခင္းလို့ ေခၚပါတယ္။ဘုရားရွင္ကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ပါ၏။ သံဃာေတာ္ကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏လို့ ၿမန္မာလို စိတ္ထဲက သိၿပီး ဆိုရပါမယ္။
ေလာကမွာ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာလို ့ဆိုတဲ့ ရတနာသံုးပါးဟာ အထြတ္အထိပ္အၿမင့္ဆံုး၊အၿမတ္ဆံုး ၿဖစ္တယ္။ အဲဒီရတနာသံုးပါးထက္ၿမင့္တာ၊ၿမတ္တာမရွိေတာ့ပါဘူး။အဲဒီလိုအထြတ္ အထိပ္အၿမင့္ဆံုး၊အၿမတ္ဆံုးၿဖစ္တဲ့ ရတနာသံုးပါးအား(အတၱသမံ ေပမံနတၳိ =မိမိကိုယ္ ထက္ခ်စ္တာ မရွိဘူးလို့ဆိုတဲ့အတုိင္း)မိမိအခ်စ္ဆံုးၿဖစ္တဲ့ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို အပ္ႏွင္း လွဴဒါန္းၿခင္း ဟာ အင္မတန္အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ေလးစားစြာနဲ့ စိတ္ေစတနာ ပါၿပီးကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မွ သရဏဂံုေဆာက္တည္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဘုန္းၾကီးဆိုေပးလို ့ လုိက္ဆို တာမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာရထားလို့ အလြတ္ဆိုတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့အက်ိဳးမမ်ားလွဘူး။ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာပါဠိေတြရြတ္ဆိုတဲ့အခါ ဆိုလိုရင္းအနက္ အဓိပၸါယ္ကို သိမွ ေက်းဇူးမ်ား ပါတယ္။

သံုးၾကိမ္ဆိုတာလဲအထူးေလးနက္ေစခ်င္လို့ပါ။တစ္ၾကိမ္တစ္ခါဆိုတာကေတာ့စိတ္မပါလက္မပါ၊ဝတ္ေက် တန္းေက် ဆိုတာလဲၿဖစ္ႏိုင္တယ္။ အခုသရဏဂံု ေဆာက္တည္တဲ့ လူကေတာ့ တကယ့္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ စိတ္ပါလက္ပါ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာသိေစခ်င္ လုိ့ သူ့ရဲ့ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မွုကို ေလးနက္ေစခ်င္လို ့သံုးၾကိမ္ထပ္ဆိုၿခင္း ၿဖစ္တယ္။ဘာသာေရး ကိစၥေတြမွာသံုးၾကိမ္ထပ္ဆိုမွုမွန္သမွ်ဟာ ေလးနက္ေစခ်င္လို ့ၿဖစ္ပါတယ္။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးဟာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို့ရဲ့ေၾကာက္ရြံၿခင္း၊ ထိတ္လန့္ၿခင္း၊အပါယ္ဆင္းရဲ၌ၿဖစ္ၿခင္းစတဲ့ဆင္းရဲဒုကၡေတြကိုပယ္ေပ်ာက္၊ ခ်မ္းသာကို ေရာက္တတ္လို့သရဏ= ကိုးကြယ္ရာလို့ေခၚပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ ဗုဒၶဘာသာေတြက ဗုဒၶံသရဏံ ဂစာၦမိဆိုတဲ့စာပိုဒ္သံုးခု (သို့) ဒီစာပိုဒ္သံုးခုကို ႏွုတ္ကရြတ္ ဆိုတာကို သရဏဂံုေဆာက္ တည္တာလို့ထင္ေနၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသံုးပါး ဟာ ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ခ်မ္းသာေရာက္ေစတဲ့ဝတၳဳမွန္သံုးပါးၿဖစ္တယ္လို့ ယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါ၊ သိမွတ္နားလည္တဲ့ပညာကိုသရဏဂံု(သို့) ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္မွုလို့ ေခၚတယ္။

မိရိုးဖလာအလြတ္ရထားလို့ၿဖစ္ေစ၊ ဘုန္းၾကီက ခ်ေပးလို့ၿဖစ္ေစ၊ဗုဒၶံသရဏံဂစာၦမိ စသည္ ဆိုတဲ့အခါ ယံုၾကည္မွုသဒၶါတရားကို အသိဉာဏ္နဲ့မယွဥ္တဲ့ဉာဏဝိပၸယုတ္ သရဏဂံုလို့ ေခၚတယ္။ ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္၊ ခ်မ္းသာေရာက္ေစတဲ့ဝတၳဳမွန္ သံုးပါးၿဖစ္ေၾကာင္းကို ယံုလဲယံုၾကည္ မယ္၊
သိရွိနားလည္မွုလဲရွိမယ္ဆိုရင္ ယံုၾကည္မွုသဒၶါ၊ သိနားလည္မွုပညာႏွစ္ပါးကိုအသိဉာဏ္ နဲ့ယွဥ္တဲ့ ဉာဏသမၸယုတ္သရဏဂံု လို့ေခၚပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ရတနာသံုးပါးဟာ ေဘးရန္ပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာ ေရာက္ေစတက္ တဲ့ဝတၳဳမွန္သံုးပါးၿဖစ္တယ္လုိ ့ယံုၾကည္သိမွတ္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္သူ၊ယံုၾကည္သိမွတ္တဲ့သဒၶါ၊ပညာဦးေဆာင္တဲ့စိတ္အစဥ္နဲ့ရြတ္ဆိုတဲ့လူကို(ေလာကီသရဏဂံု)ေဆာက္တည္တဲ့လူလို့ေခၚၿပီး၊ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းအားထုတ္မွရရွိတဲ့မဂ္စိတ္ေလးပါးကိုရတဲ့အရိယာပုဂၢိဳလ္ရွစ္ ေယာက္ကို (ေလာကုတၱရာသရဏဂုံ) တည္တဲ့လူလို ့ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

ေလာကီသရဏဂံုေဆာက္တည္တဲ့အတြက္ယခုဘဝမွာေၾကာက္ရြံ၊ထိတ္လန့္ၿခင္းကင္းတယ္။
စိတ္ၾကည္လင္တယ္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ လာဘ္သပ္ပကာ တုိးတယ္၊ ေသတဲ့အခါမွာ အပါယ္ေလးဘံုမ ေရာက္ဘဲ လူစည္းစိမ္၊ နတ္စည္းစိမ္ခံစားရတယ္။ ေလာကုတၱရာသရဏဂံု ( ၄ ) ပါးကေတာ့ ဖိုလ္ေလးပါးအက်ိဳးကို ခံစားရတယ္။ ဝဋ္ဒုကၡမွကင္းၿပီး နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ကိုရရွိခံစားႏုိင္ပါတယ္။

ေလာကုတၱရာသရဏဂံုကေတာ့ တစ္ခါရၿပီးရင္ ဘယ္ေတာ့မွမပ်က္စီးေတာ့ပါဘူး၊နိဗၺာန္ရတဲ့အထိ ဘဝအဆက္ဆက္ တည္ၿမဲသြားတယ္။ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ၿမင့္တက္ၿပီးနိဗၺာန္တိုင္ ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေလာကီသရဏဂံုကေတာ့ အၿခားဘာသာကိုကူးေၿပာင္းကိုးကြယ္တဲ့အခါ၊ ဘဝတစ္ပါးေၿပာင္းသြား ကြယ္လြန္တဲ့အခါပ်က္စီးပါတယ္။အသိစိတ္မရွိတဲ့ အေလာင္းေကာင္ၾကီးကိုလဲ သရဏဂံုတင္တဲ့ကိစၥကလဲအသိစိတ္မရွိတဲ့ အေလာင္းေကာင္ၾကီးကေတာ့ သရဏဂံုမရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေသတဲ့သူဟာၿပိတၱာၿဖစ္ေနလို့ တရားလာနာရင္ေတာ့ ကုသုိလ္ရပါတယ္။ သာဓုေခၚႏိုင္ပါတယ္။
ေသဆံုးသြားတဲ့အခါ ေၿခာက္တာတို့၊ လွ့န္တာတို့၊ ႏွုတ္ဆက္တာတို့ဟာ ေဝမာနိကၿပိတၱာ၊တေစၦ၊ သရဲ ၿဖစ္လို့သာ ေၿခာက္လွန့္လိုရတယ္ဆိုတာ စကားခ်ပ္အေနနဲ့ေၿပာခ်င္ပါတယ္။ လူ့ဘဝမွာ မေကာင္းတာအကုန္လုပ္၊ အကုသိုလ္အားၾကီးတဲ့သူကေတာ့ေသတဲ့အခါ ငရဲကို တိုက္ရိုက္ေရာက္သြားတဲ့ အတြက္ ေၿခာက္လွန့္ဘုိ ့နႈွုတ္ဆက္ဖို့ ေနေနသာသာ သူကိုယ္တိုင္ငရဲဘံုမွာ ဒုကၡေပါင္းစံု မရႈမလွ ခံစားေန ရပါတယ္။

ရတနာသံုးပါးဟာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္စရာ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ့လား၊ ရတနာသံုးပါး ကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ လို ့ေရာအက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါ့မလား လို့သံသယစိတ္ ေတြဝင္တဲ့အခါ မွာလည္းသရဏဂံုညစ္ႏြမ္းပါတယ္။ဒါဟာလဲဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့သတိထား သင့္တဲ့အခ်က္ တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အၿမဲတမ္းၿဖဴစင္လတ္ဆတ္ ေနေအာင္ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ ကိုးစားစိတ္ရွိဖို ့လုိအပ္ပါတယ္။ေလာကုတၱရာ သရဏဂံုကေတာ့ ဘယ္အခါမွမညစ္ႏြမ္းပါဘူး။

တစ္ၾကိမ္ေဆာက္တည္ထားတဲ့ ေလာကီသရဏဂံုဟာ ဘာသာေၿပာင္းရင္၊ေသရင္ ပ်က္စီးပါတယ္။တစ္ခါသာမက အၾကိမ္ၾကိမ္ ေဆာက္တည္ႏိုင္တဲ့အတြက္ကုသိုလ္အၾကိမ္ၾကိမ္ ရေနပါတယ္။(၂၄ ) ပစၥည္းပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္မွာအာေသဝနပစၥည္းဆိုတာ ရွိပါ တယ္။ကုသိုလ္ ေကာင္းမွဳ ကို ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ တစ္ခါလုပ္ထားတဲ့ကုသိုလ္ကို ထပ္ခါ ထပ္ခါပြား မ်ားေနၿခင္းၿဖင့္ ကုသိုလ္ဟာအင္အားၾကီးမားလာပါတယ္။ဒီလို ကုသိုလ္အင္အား ၾကီးမားလာေအာင္လို ့ သရဏဂံုကိုအထပ္ထပ္ တည္ေဆာက္ေစတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ့သူဟာ ေသရင္အပါယ္မလားဘူး၊ေသရင္နတ္ၿပည္ေတာ့ အနည္းဆံုး ေရာက္တယ္လို ့ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္မွာဘုရားေဟာထားပါတယ္။ နတ္သား ခ်င္းတူ တာေတာင္ လူ့ၿပည္မွာသရဏဂံုတည္သူ၊ပြာမ်ားသူဟာနတ္ၿပည္မွာအၿခားနတ္သားေတြ ထက္အသက္ ၊အေရာင္အဝါ၊အေၿခြအရံ၊ ခ်မ္းသာ၊ အစိုးရၿခင္း၊ ရူပါရံု၊ သဒၶါရံု၊ ဂႏၶာရံု၊ ရသာရံု၊ေဖာ႒ဗၺရံု ဒီ ၁၀-ပါးတို့ၿဖင့္ အၿခားနတ္သားမ်ားထက္ လြန္ကဲတယ္လို ့တာဝတိံသာ နတ္ၿပည္သို့ၾကြေတာ္မူတဲ့ ရွင္ေမာဂၢလန္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးကမိန့္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကေသရည္၊ေသရက္ေန့စဥ္ ရက္ဆက္ေသာက္တဲ့ သရဏဥပါသကာဆိုတာရွိခဲ့တယ္။ သူဟာသရဏဂံု တည္တဲ့အတြက္ သူ့့ကိုသရဏဥပါသကာလို ေခၚပါတယ္။ဒီလူေသတဲ့အခါ ဘုရားရွင္ ကနတ္ၿပည္ကို ေရာက္တယ္လို ့ ေဟာေတာ္မူတဲ့အတြက ္ဘုရားရွင္ရဲ့ေဆြေတာ္၊မ်ိဳးေတာ္ေတြကဘုရားရွင္ ကို ကဲ့ရဲ့ၿပစ္တင္ ၾကပါတယ္။ ဘုရားရွင္စကားက ဟုတ္မွဟုတ္ပါမလားေပါ့။ ဒါနဲ့မဟာနာမ္ မင္းကၾကားၿပီးအရွင္ဘုရား..အရွင္ဘုရားရဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြကအရွင္ဘုရားကိုကဲ့ရဲ့ၿပစ္တင္ ၾကတယ္ဘုရား။ေသ အရက္ ကိုေန့ စဥ္ေသာက္ တဲ့သူဟာ ေသေတာ့ နတ္ၿပည္ေရာက္တယ္ ဆိုတာအရွင္ဘုရားေဟာတာကို ဘယ္သူမွမယံုၾကဘူး ဘုရားလို ့ေလွ်ာက္တယ္။

ဘုရားရွင္က…."သူဟာ ေသတာနဲ ့တၿပိဳင္နက္ေသာတပန္ၿဖစ္သြားတယ္။ ေသရည္၊ေသရက္ေသာက္ တဲ့ကံကသူ့ကိုမတားၿမစ္ႏိုင္ဘူး။ဘာေၾကာင့္တံုးဆိုေတာ့ဘုရား၊တရား၊သံဃာဆိုတဲ့ ရတနာသံုးပါးရဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ မ်ားက အတိုင္းမသိ ၾကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္ တာကတေၾကာင္း၊ သူကလည္းဘဲရတနာသံုးပါးကို အသက္စြန္ ့၍ယံုၾကည္ၿခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္တဲ့အေဝစၥပႆဒဟုဆိုအပ္တဲ့ သဒၶါတရားထားရွိတာက တေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသရည္၊ေသရက္ေသာက္တဲ့ အကုသိုလ္ကံ ဟာသူ့ကိုမတားၿမစ္ႏိုင္ ဘူး လို ့ မိန့္ၾကား ေတာ္မူပါတယ္။ "

သရဏဥပါသကာကိုတစ္ဖက္သားက“သရဏဥပါသကာ..သင္ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ္ဘူး၊တရားကိုတရားမဟုတ္ဘူး၊သံဃာကိုသံဃာမဟုတ္ဘူးလို ့ေၿပာရင္ေၿပာ၊မေၿပာရင္ သင့္ေခါင္းၿဖတ္မယ္လို့”ဆုိခဲ့ရင္ေတာင္သရဏဥပါ သကာကသင္..ငါ့ေခါင္းကိုၿဖတ္ခ်င္ၿဖတ္ပါ။ ကၽႊႏု္ပ ္ဘုရား ကိုဘုရား မဟုတ္ဘူး၊ တရားကိုတရားမဟုတ္ဘူး၊သံဃာကိုသံဃာ မဟုတ္ဘူးလို့မေၿပာဝံ့ဘူးလို ့ၿပန္ေၿပာႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္အင္မတန္စြန္ ့ႏိုင္ခဲတဲ့ တရားႏွစ္ပါးအၾကာင္းကို ဘုရားရွင္က ဤသို ့ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္….

“ေဒြမာ ဘိကၡေဝ အာသာ ဒုပၸဇဟာ၊
ကတမာ ေဒြ လာဘာသာ စ ဇီဝိတာသာ စ၊
ဣမာ ေခါ ဘိကၡေဝ ေဒြ အာသာဒုပၸဇဟာ။”

အဓိပၸါယ္ကေတာ့- မိမိ၏အသက္၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာ သာယာမက္ေမာတက္တဲ့ အာသာကို လည္းစြန္ ့ႏိုင္ခဲတယ္။ လာတ္ ၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာ သာယာမက္ေမာတက္တဲ့ အာသာကိုလဲစြန္ ့ႏိုင္ခဲ တယ္။ အဲဒီလို စြန္ ့ႏုိင္ခဲတဲ့ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ပါးတို ့တြင္တပါးပါးကိုစြန္ ့ၿပီး ရတနာ သံုးပါး ကို ယံုၾကည္ၿခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္လို ့ရွိရင္တရားကိုအားမထုတ္ဘဲနဲ ့ မဂ္တရားဖိုလ္တရားကို ရႏိုင္တယ္ လို ့ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ရတနာသံုးပါးကို အထြတ္ၿမတ္ဆံုးဟု ယံုၾကည္၍၊ သိ၍ ငါ့ရဲ့ကိုးကြယ္ရာပဲလို ့စိတ္၌ ၿဖစ္ေပၚေနသမွ်ထိုသူမွာ သရဏဂံုတည္ေနေတာ့တာပါဘဲ။ ထိုစိတ္ကိုမစြန္ ့သမွ်ကာလပတ္လံုး၊ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္အၿဖစ္ကိုစြန္ ့၍ အၿခားဘာသာထဲသို ့မဝင္သမွ်ကာလပတ္လံုး သရဏဂံု မပ်က္ဘဲ ဆက္ လက္ တည္ေနပါတယ္။ ကာလရွည္ရွည္သရဏဂံုတည္ေလ အက်ိဳးမ်ား ေလေလပါဘဲ။ဒါေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ားလွတဲ့ သရဏဂံုကိုတသက္လံုးအတြက္ ရည္မွန္း ေဆာက္ တည္ၾကရန္၊ တသက္ပန္ တည္ေဆာက္ရန္ သရဏဂံုကိုေရးသားတင္ၿပလိုက္ရပါတယ္။

“ တသက္ပန္တည္ေဆာက္ရန္ သရဏဂံု ”

၁။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ အဟံ အတၱာနံ ဗုဒၶႆ နိယ်ာေဒမိ။
၂။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ အဟံ အတၱာနံ ဓမၼႆ နိယ်ာေဒမိ။
၃။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ အဟံ အတၱာနံ သံဃႆ နိယ်ာေဒမိ။
၄။ ဇီဝိတ ပရိယႏၱိကံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
၅။ ဇီဝိတ ပရိယႏၱိကံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
၆။ ဇီဝိတ ပရိယႏၱိကံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။

( ဒုတိယမၸိ၊ တတိယမၸိ ) အထက္ပါအတိုင္း တည္ေဆာက္ပါ။

အနက္အဓိပၸါယ္

၁။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ - ယေန့ကိုအစၿပဳ၍၊ အဟံအတၱာနံ- မိမိကိုယ္ကို၊ဗုဒၶႆ-ၿမတ္စြာဘုရား အား၊ နိယ်ာေဒမိ- အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းပါ၏။
၂။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ - ယေန့ကိုအစၿပဳ၍၊ အဟံအတၱာနံ- မိမိကိုယ္ကို၊ဓမၼႆ-တရားေတာ္ၿမတ္ အား၊ နိယ်ာေဒမိ- အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းပါ၏။
၃။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ - ယေန့ကိုအစၿပဳ၍၊ အဟံအတၱာနံ- မိမိကိုယ္ကို၊သံဃႆ-သံဃာေတာ္ ၿမတ္ အား၊ နိယ်ာေဒမိ- အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းပါ၏။
၄။ဇီဝိတပရိယႏၱိကံ - အသက္ဆံုးသည့္တုိင္ေအာင္၊ ဗုဒၶံ - ၿမတ္စြာဘုရားကို၊သရဏံ -ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍၊ ဂစာၦမိ - ဆည္းကပ္ပါ၏။
၅။ဇီဝိတပရိယႏၱိကံ - အသက္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္၊ ဓမၼံ - တရားေတာ္ၿမတ္ကို၊သရဏံ - ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍၊ ဂစာၦမိ - ဆည္းကပ္ပါ၏။
၆။ဇီဝိတပရိယႏၱိကံ - အသက္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္၊ သံဃံ -သံဃာေတာ္ၿမတ္ကို၊သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍၊ ဂစာၦမိ - ဆည္းကပ္ပါ၏။


တသက္လံုး အသက္ဆံုးသည့္တုိင္ေအာင္၊ သရဏဂံု အၿမဲတည္ပါၿပီ။ အားကိုးရာ၊မွီခိုရာ၊ ေဆာက္တည္ရာ ရပါၿပီ။ မပ်က္ေတာ့ပါဘူး။

အယူတပါးမ်ား - ယူသြားရင္၊ သရဏဂံု ပ်က္ၿပီးလို့ မွတ္ၾကပါ။ ။

ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၊ ဆရာေသာင္းလြင္ - ဘီေအ
No comments: