ေသမင္း၏အေလ်ာ့တြက္


လူတို႕၏သက္တမ္းမ်ားကိုဘယ္လိုတြက္ၾကမလဲ?


 

ယူဆခ်က္မ်ား။ (Assumptions)

၁။     ၁  ႏွစ္   = ၁၂  လ

၂။     ၁  လ    = ၃၀  ရက္

၃။  ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူေသာအခ်ိန္သည္ အႏွစ္(၁၀၀)သက္တမ္း၏အလယ္၌ျဖစ္ပါသည္။

၄။  ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္ျပဳ ေတာ္မူေသာအခ်ိန္မွစ၍ လူတို႕၏သက္တမ္း သည္ အႏွစ္(၁၀၀)တိုင္း တစ္ႏွစ္ေလ်ာ့သည္။


 

 အထက္ပါယူဆခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကိုျပဳပါသည္။

၁။ ယခုသာသနာေတာ္သကၠရာဇ္ (၂၅၅၄) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

(၂၅၀၀)ႏွစ္ = (၂၅)ႏွစ္ေလ်ာ့

(၅၄)ႏွစ္ = (၆)လႏွင့္ (၁၄.၄)ရက္ ေလ်ာ့ 

ထို႕ေၾကာင့္ ယခုေရာက္ဆဲျမန္မာသကၠရာဇ္(၁၃၇၂)ႏွစ္ သာသနာေတာ္သကၠရာဇ္ (၂၅၅၄) တြင္လူတို႕၏သက္တမ္းသည္ (၇၄)ႏွစ္ (၅)လ (၁၅.၆)ရက္ ျဖစ္ပါသည္။


 

၂။ လူတို႕၏သက္တမ္း (၁၀)ႏွစ္တမ္းေရာက္ဖို႕ရန္ (၆၄၄၆)ႏွစ္သာလိုပါေတာ့သည္။


 

၃။ အႏွစ္(၁၀၀)ကို (၁)ႏွစ္ေလ်ာ့

(၁)ႏွစ္ကို (၃.၆)ရက္ေလ်ာ့

(၁)လကို (၇)နာရီ (၁၂) မိနစ္ေလ်ာ့

(၁)ရက္ကို (၁၄)မိနစ္ (၂၄)စကၠန့္ေလ်ာ့

 ထိုေၾကာင့္ လူေလာကတြင္   (၁)ႏွစ္ေနျပီးေသာသူတစ္ဦးသည္ ေသဖို႕ရန္ (၁)ႏွစ္ႏွင့္ (၃.၆)ရက္နီးလာျပီးျဖစ္သည္။


 

ေနျပီးေသာအခ်ိန္
ေသဖို႕ရန္ နီးလာေသာအခ်ိန္
ႏွစ္
ရက္
(၁) ႏွစ္
၃.၆
(၁၀) ႏွစ္
၁၀
(၂၀) ႏွစ္
၂၀
၁၂
(၅၀) ႏွစ္
၅၀
(၈၀) ႏွစ္
၈၀
၁၈

 

လူတို႕သည္အသက္(၁)ႏွစ္ႏွင့္(၃.၆)ရက္ေနရန္ကုသိုလ္ ကံ ရွိပါမွ (၁)ႏွစ္ေနႏိုင္ျပီး (၃.၆)ရက္ကိုမူ ေသမင္းအားအေလ်ာ့တြက္ေပးလိုက္ရသကဲ့သို႕ျဖစ္ေတာ့သည္။


 

သို႕ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႕၏အသက္ကို ငယ္ေသးသည္ ငယ္ေသးသည္ ဟုဆိုကာမေပါ့ဆေနၾကပါႏွင့္။


 

ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ မိမိ၏ဆရာသမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ထူးၾကီးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဣႏၵာဝုဓာဘိဝံသ (http://www.htoogyi-mogokevipassana.com/) အား ပူေဇာ္ပါ၏။

2 comments:

Min Oo said...

အမွန္တကယ္ အနွစ္သာရရွိေသာ၊တန္ဖိုးၾကီးလွေသာ post ၿဖစ္ပါတယ္။

KO KO said...

Thank you Min Oo.