အရွင္ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)၏ တရားေတာ္မ်ား

အရွင္ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)၏ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အဆင္သင့္ရွိပါေစ (၁)
၂။ အဆင္သင့္ရွိပါေစ (၂)
၃။ ေသာတသိဂၤလီ (၁)
၄။ ေသာတသိဂၤလီ (၂)
၅။ ေလာကမိခင္
၆။ သိဂၤါလဇာတ္
၇။ အမ်ိဳးအတြက္ဆိုေသရဲတယ္ (၁)
၈။ အမ်ိဳးအတြက္ဆိုေသရဲတယ္ (၂)
၉။ အျမဲရွုံးေနေသာေဘာလုံးပြဲ
၁၀။ ကုကၠဳရဇာတ္
၁၁။ ေနာက္မက်ေစနဲ႕

source: http://www.sbay-student.org/

1 comment:

Maribel Artaste said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog