အရဟံ ဇယံ ဂါထာေတာ္ၾကီး

အရဟံ ဗဟိ အႏၲဇယံ သုဂတံ၊
အမိတံ ဝိရဇံ လလိတံ အတုလံ၊
စရဏံ တိဘဝူပသမံ ယမကံ၊
သုခဒံ သရဏံ ပဏမာမိ ဇိနံ။

၁။ အရဟံ - ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၂။ ဗဟိ အႏၲဇယံ - အတြင္းအပရန္ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၃။ သုဂတံ - ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၄။ အမိတံ - မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ တန္ခိုးျပာဋိဟာႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၅။ ဝိရဇံ - ကိေလသာ ျမဴတို႕မွ ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၆။ လလိတံ - တင့္တယ္သပၸါယ္ ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၇။ အတုလံ - အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၈။ စရဏံ - အက်င့္စရဏ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၉။ တိဘဝူပသမံ - ဘံုသံုးပါး၌ ကိေလသာတို႕မွ ျငိမ္းေအးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၁၀။ ယမကံ - ေရမီးအစံုအစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၁၁။ သုခဒံ - ခ်မ္းသာကိုေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၁၂။ သရဏံ - ကိုးကြယ္အားထားရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၁၃။ ဇိနံ - မာရ္ငါးပါးကိုေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
(ဘုရားေရွ႕တြင္ ၁၀၈ ေခါက္ပုတီးစိပ္၍ လိုရာဓိ႒ာန္ပါ)

တေန႕သ၌ မႏၲေလးေတာင္ ရေသ့ၾကီး ဦးခႏၲီသည္ ရဟႏၲာဟု ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေသာ ဝါးခ်က္မင္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ၾကီး အားသြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ေလ၏။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ၾကီး က ရေသ့ၾကီး အား ' တန္ခိုးအစြမ္းကို လက္ေတြ႕ျပစမ္းပါ ' ဟုအမိန္႕ရွိေတာ္မူေလသည္။ ရေသ့ၾကီး က 'မွန္လွပါဘုရား။ တျပည့္ေတာ္ကို ဘုရားေရွ႕တြင္ ပုတီးစိပ္ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါဘုရား' ဟုေလွ်ာက္ထားျပီး ဘုရားခန္းသို႕ဝင္၍ (၄၅)မိနစ္ခန္႕ ပုတီးစိပ္ျပီး ျပန္ထြက္လာ၏။ (၁၅)မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာ္ ဝတ္ေကာင္းစားလွ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ဒါယကာတစ္ေယာက္ ေရာက္ပါျပီး ရေသ့ၾကီးအား အထုပ္တစ္ထုပ္လႉဒါန္းသြားေလ၏။ ထိုအထုပ္ထဲတြင္ ေရႊဒဂၤါး(၁၀၈)ျပား ကိုေတြ႕ရွိရေလသည္။ 
ထိုအခါ ဆရာေတာ္ၾကီးကလည္း 'ေအး ဒီလိုဆို ငါလည္း ဘုရားေရွ႕ပုတီးစိပ္လိုက္ ဦးမယ္' ဟုဆိုကာ ဘုရားခန္းသို႕ဝင္၍ (၄၅)မိနစ္ခန္႕ ပုတီးစိပ္ျပီး ျပန္ထြက္လာ၏။ (၁၅)မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာအခါ ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ လူႏွစ္ေယာက္ထမ္းလာေသာ အထုပ္တစ္ထုပ္လႉဒါန္းသြားေလ၏။ ထိုအထုပ္ထဲတြင္ သဃၤန္းအစံု(၁၀၈)စံု ကိုေတြ႕ရွိရေလသည္။
ဆရာေတာ္ၾကီး မွရေသ့ၾကီးအား 'ဘာကိုပုတီးစိတ္ပါသလဲ' ဟုေမးေသာအခါ ရေသ့ၾကီးက 'အရဟံ ဗဟိ အႏၲဇယံ သုဂတံ' ဂါထာကို စိပ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္ၾကီးကလည္း 'ေအးငါလည္း အဲဒီဂါထာကို စိပ္တယ္' ဟုမိန္႕ၾကားေတာ္မူ၏။
ထိုအေၾကာင္းအရာကို ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဥကၠ႒၊ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး ေဒါက္တာ ကုမာရာဘိဝံသ (D.Litt) မွမိန္႕ၾကား၍ ဤဂါထာကို ေဝငွပါသည္။

No comments: