ကိုမာဃ၏ ဓမၼစာအုပ္စင္ Māgassa Dhamma Potthakālaya

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတြက္စာအုပ္မ်ားကိုစုစည္းေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာစာအုပ္မ်ားမွာအျခားေသာ ေနရာမ်ားမွ ကူးယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼစာအုပ္စင္  သည္ ဗုဒၶသာသနာျပန္႕ပြါးေရးကိုသာေရွး႐ႈသျဖင့္ မူလစာအုပ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ဤ Page ၏အေပၚဆုံးမွ Tab ကိုႏွိပ္၍လည္းသြားႏိုင္ပါသည္။


စုထားေသာ တရားစာအုပ္ေပါင္း (၁၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႕ကိုျဖည္းျဖည္းျခင္းစီတင္သြားေပးပါမည္။

No comments: